بیمه حمل و نقل وارداتی

کالاهایی که بنا به مصالح مملکتی و نیازهای اقتصادی کشور از خارج وارد کشور می‌گردند، تحت عنوان بیمه‌های وارداتی تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرند و مبدأ آن کشور خارجی و مقصد آن ایران می باشد.

دانلود فرم پیشنهاد بیمه حمل و نقل وارداتی

درخواست بیمه حمل و نقل وارداتی