بیمه بدنه هواپیما و هلیکوپتر

 

بیمه بدنه هواپیما و هلیکوپتر

 

این بیمه نامه به منظور بیمه‌کردن انواع هواپیماهای مسافربری و باری، هلیکوپتر و انواع هواپیماهای سبک و فوق سبک مورد استفاده قرار می‌گیرد. کلیه تولید کنندگان و مالکان ، بهره برداران و یا در اختیار دارندگان انواع هلیکوپترها و هواپیماهای سبک و فوق سبک به این بیمه نامه نیاز دارند.

معرفی بیمه نامه

اهداف بیمه نامه

بیمه‌نامه‌های بدنه به منظور بیمه‌کردن انواع هواپیماهای مسافربری و باری، هلیکوپتر و انواع هواپیماهای سبک و فوق سبک مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مخاطبین بیمه نامه

تولید کنندگان و مالکان ، بهره برداران و یا در اختیار دارندگان انواع هلیکوپترها و هواپیماهای سبک و فوق سبک به این بیمه نامه نیاز دارند.

خسارات تحت پوشش
 1. خسارت و زیان های وارد به هواپیما در صورت از بین رفتن یا آسیب دیدگی هواپیما بر اثر وقوع خطرات
 2. جبران هزینه های مربوط به فرود اضطراری هواپیما
 3. هزینه های امداد و نجات هواپیما
 4. هزینه های پاکسازی باند فرودگاه
 5. هزینه حمل ونقل
 6. تعمیرو تعویض قطعات آسیب دیده طبق شرایط بیمه نامه
شرایط عمومی بیمه نامه
WAR, HI-JACKING AND OTHER PERILS EXCLUSION CLAUSE 
AVIATION

این بیمه نامه ادعاهای خسارت حاصل از موارد ذیل را پوشش نمی دهد.

 • جنگ، هجوم، عملیات دشمنان خارجی، عملیات خصمانه (اعم از اینکه جنگ اعلان شده یا نشده باشد)، جنگ داخلی، قیام، انقلاب، مبارزه علیه حکومت، حکومت نظامی، نیروی نظامی یا اعمال قدرت غیر مجاز یا تلاشهائی در جهت اعمال اشغالگرانه یا سلطه جویانه.
 • انفجار خصمانه هر نوع سلاح جنگی که کاربرد آن با شکافتگی یا ذوب اتمی یا هسته ای یا هر نوع عکس العمل مشابه دیگر یا ایجاد نیرو یا ماده رادیو اکتیو توام باشد.
 • اعتصابات، شورشها، خلاف کاریها یا بی نظمی های داخلی یا مزاحمتهای کارگری.
 • اعمال سیاسی یا تروریستی شخص یا اشخاص اعم از اینکه این شخص یا اشخاص یا عوامل یک قدرت سیاسی بوده و نیز اعم از اینکه زیان یا خسارت ناشی از آن تصادفی باشد یا عمدی.
 • هر گونه عمل بدخواهانه یا خرابکارانه.
 • مصادره، ملی کردن، توقیف، محدودیت، بازداشت، ضبط و نگهداری بوسیله یا بحکم هر دولت(اعم از نظامی،کشوری یا دولتی که عملاً حکومت می کند ولی رسماً شناسائی نشده باشد) یا مردم یا مقامات محلی بمنظور استفاده نمودن یا حسب عنوان.
 • هواپیما ربائی، یا هر گونه توقیف غیر قانونی یا عمل خلاف در جهت کنترل هواپیما یا خدمه در حال پرواز آن ( شامل هر تلاشی در رابطه با چنین توقیف یا کنترل) توسط هر شخص یا اشخاصی که داخل هواپیما هستند و بدون مجوز بیمه گذار عمل می نمایند.

علاوه بر این ، این بیمه نامه خسارات حاصل در مدت زمانیکه هواپیما بعلت یکی از خطرات فوق خارج از کنترل بیمه گذار می باشد را پوشش نمی دهد.
در صورتی می توان فرض نمود که هواپیما تحت کنترل مجدد بیمه گذار قرار گرفته که هواپیما سالم در یک فرودگاهی که در قسمت محدوده جغرافیائی در این بیمه نامه مستثنی نشده است تحویل بیمه گذار گردد و کاملاً مناسب برای مورد استفاده قرار گرفته باشد.
همچنین تحویل سالم هواپیما مستلزم اینست که هواپیما تحت هیچگونه فشاری با موتورهای خاموش پارک شده باشد.

 

فسخ بیمه نامه

فسخ بیمه نامه بر اساس جدول کوتاه مدت هوائی صورت می گیرد.

جدول ابطال بیمه نامه هواپیما

قابل اعمال به بیمه نامه های یکساله
1 ماهه 20% حق بیمه سالانه
2 ماهه 30% حق بیمه سالانه
3 ماهه 40% حق بیمه سالانه
4 ماهه 50% حق بیمه سالانه
5 ماهه 60% حق بیمه سالانه
6 ماهه 70% حق بیمه سالانه
7 ماهه 75% حق بیمه سالانه
8 ماهه 80% حق بیمه سالانه
9 ماهه 85% حق بیمه سالانه
بیش از 9 ماه معادل حق بیمه سالانه
مدیریت ریسک
 • موظف هستیم  کلیه بیمه نامه های خود را بر اساس نرخ های مصوب شورای عالی بیمه صادر نماییم. بدیهی است جهت صدور بیمه نامه  با نرخ های کمتر از تعرفه مصوب، اخذ مجوز کتبی مدیریت بیمه های باربری الزامی می باشد.

راهنمای خرید بیمه

مراحل صدور
 1. متقاضی بیمه برحسب نیاز “فرم پیشنهاد بیمه هواپیما‌/ هلیکوپتر” یا “فرم پیشنهاد بیمه هواپیماهای سبک و فوق سبک”را مبنی بر صدور بیمه نامه‌های هوایی‌ تکمیل می‌کند.
 2. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی از طریق بیمه فروش نرخ تعیین شده را در قالب نامه‌ای به متقاضی  ابلاغ می‌نماید.
 3. در صورت تائید نرخ توسط متقاضی بیمه در قالب نامه‌ای تائیدیه آنرا به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی اعلام می‌گردد .
 4. پس از بازدید کارشناس فنی ازمحل مورد بیمه ،اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، اطلاعات مندرج در گزارش بازدید را بررسی کرده و براساس آن حق‌بیمه را محاسبه می‌نماید .
 5. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی طی نامه‌ای حق‌بیمه را به بیمه فروش و متقاضی بیمه اعلام کرده و درخواست پرداخت آنرا می‌نماید.
 6. متقاضی بیمه یا مبلغ حق‌بیمه را به حساب بیمه ایران واریز کرده و “فیش واریزی” را به بیمه فروش تحویل می‌دهد و یا “چک” مبلغ حق‌بیمه را ارائه می‌دهد.
 7. بیمه فروش، پس از دریافت فیش واریزی یا چک مبلغ حق‌بیمه، “گواهی دریافت حق‌بیمه” را به بیمه گذارتحویل می‌دهد .
 8. بیمه گذارنسخه گواهی دریافت حق بیمه مربوط به خود  با مهر و امضاء دریافت می نماید
مدارک صدور
 1. تکمیل فرم پیشنهاد بیمه‌نامه هواپیما
 2. ارائه مجوز صلاحیت پروازی وسیله پرنده (C of A) و بازدید اولیه
حداقل تعهدات
مدت اعتبار برای بیمه‌‌‌های هوایی حداکثر به مدت یک سال می‌باشدکه از زمان پرداخت اولین قسط و یا پرداخت کل حق بیمه توسط بیمه‌گر آغاز می‌گردد.
 
مدارک موردنیاز برای صدور بیمه
  1. فرم پیشنهاد بیمه‌هواپیما/ هلیکوپتر
  2. فرم پیشنهاد بیمه هواپیماهای سبک و فوق سبک
  3. نامه اعلام نرخ به متقاضی بیمه
  4. نامه تائیدیه نرخ به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگان
  5. گزارش بازدید
  6. فیش واریزی
  7. چک
  8. گواهی دریافت حق‌بیمه
  9. بیمه‌نامه هوایی
 • شرح فرایند:

  1. متقاضی بیمه برحسب نیاز “فرم پیشنهاد بیمه‌هواپیما/ هلیکوپتر” یا “فرم پیشنهاد بیمه هواپیماهای سبک و فوق سبک”را مبنی بر صدور بیمه‌نامه‌های هوایی تکمیل می‌کند.
   این فرم‌ها شامل موارد زیر می‌باشند:
   • فرم پیشنهاد بیمه‌هواپیما/ هلیکوپتر
   • فرم پیشنهاد بیمه هواپیماهای سبک و فوق سبک
  2. مشتری فرم را مهر و امضا می‌نماید.
  3. پس از دریافت فرم پیشنهاد بیمه هواپیما/ هلیکوپتر یا فرم پیشنهاد بیمه هواپیماهای سبک و فوق‌سبک توسط بیمه فروش ، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی فرم را بررسی کرده و براساس اطلاعات مندرج در آن، نرخ را تعیین می‌نماید.
  4. ابیمه فروش نرخ تعیین شده را در قالب نامه‌ای به متقاضی  ابلاغ می‌نماید.
  5. در صورت تائید نرخ، متقاضی در قالب نامه‌ای تائیدیه آنرا به بیمه فروش اعلام می‌کند.
  6. پس از دریافت تائیدیه، بیمه فروش  طی نامه‌ای  به اداره کل کشتی ،هواپیما و زیان همگانی ، درخواست اعزام کارشناس جهت بازدید از هواپیما را می‌کند.
  7. کارشناس فنی به همراه یکی از کارشناسان اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، بازدیدی از محل به عمل آورده و براساس آن “گزارش بازدید” را تهیه و به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی  تحویل می‌دهد.
   “گزارش بازدید” شامل اطلاعات زیر است:
   • قابلیت پرواز
   • سوابق پرواز
   • شکل و ظاهر هواپیما
   • سایر اطلاعات حاصل از مصاحبه با مالک و خلبانان
  8. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، اطلاعات مندرج در گزارش بازدید را بررسی کرده و براساس آن حق‌بیمه را محاسبه می‌نماید.
  9. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی طی نامه‌ای حق‌بیمه را به بیمه فروش و متقاضی  اعلام کرده و درخواست پرداخت آنرا می‌نماید.
  10. متقاضی بیمه یا مبلغ حق‌بیمه را در حساب بیمه ایران واریز کرده و “فیش واریزی” را به بیمه فروش تحویل می‌دهد و یا “چک” مبلغ حق‌بیمه را ارائه می‌دهد.
  11. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، پس از دریافت فیش واریزی یا چک مبلغ حق‌بیمه، “گواهی دریافت حق‌بیمه” را در چهار نسخه زیر صادر و به بیمه فروش و متقاضی تحویل می‌دهد:
   • نسخه اول مخصوص بیمه گذار می‌باشد
   • نسخه دوم برای اداره کل حسابداری و آمار
   • نسخه سوم و چهارم برای اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی می‌باشد.
   • نسخه چهارم برای بیمه فروش می باشد.
  12. بیمه گذار برگ اول گواهی دریافت حق‌بیمه را پس از مهر و امضاء شدن توسط بیمه ایران برمی‌دارد.
  13. پس از آن، ابیمه فروش  “بیمه‌نامه هوایی” را صادر کرده و نسخه اول آنرا تمبر و مهر می‌زند.
   بیمه‌نامه هوایی در نسخه‌های زیر صادر و توزیع می‌شود:
   • نسخه اول آن نزد بیمه‌گذار می‌ماند.
   • نسخه دوم آن در اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی بایگانی می‌شود.
   • نسخه سوم و چهارم در پایان ماه به اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ارسال می‌شوند.
   •  نسخه پنجم نزد بیمه فروش می ماند.
صدور الحاقی
پس از صدور بیمه‌نامه و ارائه آن به بیمه‌گزار، ممکن است تغییراتی در مواردی که در بیمه‌نامه ذکر گردیده است به‌وجود آید؛ از این‌رو نیاز به صدور الحاقی می‌باشد. در این فرآیند، مراحل صدور الحاقی برای بیمه‌نامه‌های هوایی و شرایط افزایش یا کاهش تعهدات مالی آن آورده شده است.

 • انواع الحاقی:

  • الحاقی تغییر نام
  • الحاقی افزایش/ کاهش سرمایه
   در صورتی‌که به عللی ارزش وسیله پرنده (انواع هواپیماهای مسافربری و باری، هلیکوپتر و انواع هواپیماهای سبک و فوقسبک) افزایش یا کاهش یابد، با اعلان کتبی از بیمه‌گزار، بیمه‌گر می‌بایست نسبت به صدور الحاقی اقدام نماید. مبلغ اضافی و یا برگشتی حق‌بیمه از حاصلضرب مابه‌التفاوت مبلغ بیمه شده در نرخ حق‌بیمه بدست خواهد آمد.
  • الحاقی ابطال بیمه‌نامه
  • الحاقی تمدید بیمه‌نامه
  • الحاقی تمدید مدت اعتبار
  • الحاقی بدون بار مالی

  گاهی اوقات لزوم پاره‌ای اصلاحات و تغییر در مفاد بیمه‌نامه به منظور انطباق بیمه‌نامه با اسناد و مدارک ضروری به نظر می‌رسد، بدون آنکه موجب افزایش و یا کاهش تعهدات بیمه‌ای گردد. در این صورت با صدور الحاقی، تغییرات مربوطه حسب مورد به عمل می‌آید که فقط واحد صادر کننده بیمه‌نامه مجاز به صدور الحاقی مرتبط با آن بیمه‌نامه می‌باشد.

 • مدارک مورد نیاز برای الحاقیه:

  • درخواست بیمه‌گزار مبنی بر تغییر، ابطال و یا تمدید بیمه‌نامه
  • تاییدیه کتبی و رسمی بانک ذی‌نفع مبنی بر عدم استفاده از بیمه‌نامه
  • فیش نقدی
  • پرونده صدورالحاقی
 • شرح فرآیند صدور الحاقی:

  1. بیمه‌گزار درخواست خود را مبنی بر تغییر، ابطال و یا تمدید بیمه‌نامه به بیمه فروش و اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی ارائه می‌دهد. درصورتیکه درخواست تغییر و یا ابطال بیمه‌نامه از طرف بیمه‌گر باشد، درخواست خود را طی نامه به اطلاع بیمه‌گزار می‌رساند.
  2. با توجه به بار مالی الحاقی، حالت‌های زیر اتفاق می‌افتد:
   • الحاقی بار مالی نداشته باشد
   • الحاقی بار مالی داشته باشد- در این حالت، به سه صورت زیر عمل می‌شود
    • در صورتی‌که الحاقی برگشتی باشد، بیمه‌گزار می‌بایست نسخه الحاقی مربوط به خود را جهت دریافت وجه به اداره کل حسابداری و آمار ارائه نماید.
    • در صورتیکه الحاقی اضافی باشد، بیمه‌گزار می‌بایست مبلغ تعیین شده را واریز و “فیش واریزی” یا “چک” را به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی ارائه دهد. سپس اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی فیش واریزی را به همراه نسخه‌ای از الحاقی به اداره‌‌کل حسابداری و آمار ارسال می‌نماید.
    • در برخی مواقع ممکن است به دلایل مختلف مقدار بار مالی افزایش یافته با مقدار کاهش یافته برابری نماید. در اینصورت حق‌بیمه اضافی از بیمه‌گزار دریافت نمی‌شود.
  3. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی الحاقی را بر حسب شرایط درخواست شده در نسخه‌های زیر صادر می‌کند:
   • نسخه اول آن نزد بیمه‌گزار می‌ماند.
   • نسخه دوم آن در اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی بایگانی می‌شود.
   • نسخه سوم و چهارم در پایان ماه به اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ارسال می‌شوند.
   • نسخه پنجم مربوط به بیمه فروش می باشد
  4. در پایان ماه، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی اطلاعات الحاقی را در برنامه اطلاعاتی سامان ثبت می‌کند.
تمدید بیمه نامه
با در خواست کتبی بیمه گذار مبنی بر تمدید بیمه نامه، پوشش بیمه یاد شده پس از انقضای دوره یکساله و با توجه به نرخ و شرایط توافق شده تمدید می گردد.
 

راهنمای خسارت

دریافت خسارت
 1. بیمه گذار نامه‌ای مبنی بر اعلام وقوع حادثه به بیمه فروش ارسال می‌کند.و بیمه فروش مراتب را به اداره کل کشتی ،هواپیما و زیان همگانی اعلام می دارد .
 2. سپس کارشناس بازدید، از محل بازدیدی به‌عمل آورده و خسارت وارده را برآورد می‌کند.
 3. اداره خسارت بیمه ‌نامه‌های هواپیما براساس فرم صورت محاسبه خسارت بیمه هواپیما ، “حواله خسارت بیمه هواپیما  را صادر کرده و به بیمه گذار تحویل می دهد.
 4. بعد از تحویل حواله خسارت بیمه هوایی به بیمه گذار، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی “رسید دریافت چک” را تکمیل و به بیمه گذار جهت مهر و امضا تحویل می‌دهد.
 5. بیمه گذار رسید دریافت چک را در شرکت یا سازمان خود ممهور به مهر و امضای مجاز می‌نماید .
 6. بیمه گذار یک نسخه از حواله خسارت را به همراه رسید دریافت چک به اداره ‌کل حسابداری و آمار جهت دریافت چک تحویل می‌دهد.
 7. پس از صدور چک به مبلغ خسارت، بیمه گذار چک را از اداره کل حسابداری و آمار دریافت می‌کند.
مدارک خسارت
 1. نامه‌ بیمه‌گزار مبنی بر اعلام وقوع حادثه
 2. بیمه نامه هوایی
 3. فرم صورت محاسبه خسارت بیمه هواپیما
 4. حواله خسارت بیمه هواپیما
 5. رسید دریافت چک
 6. عکس‌های تهیه شده از حادثه
محاسبه خسارت
بر اساس میزان خسارت تعیین شده از سوی کارشناس مستقل فنی هواپیما و حداکثر تا سقف ارزش توافقی بیمه شده با لحاظ فرانشیز بیمه نامه و سایر شرایط مربوطه قابل محاسبه می باشد.
 
فرآیند خسارت
 • شرح فرآیند:

  مراحل انجام فرآیند بررسی و پرداخت خسارت بیمه‌نامه‌های هوایی به صورت زیر می‌باشد:

  1. بیمه‌گزار نامه‌ای مبنی بر اعلام وقوع حادثه به اداره‌کل خسارت کشتی، هواپیما و زیان همگانی ارسال می‌کند.
   در این نامه، اطلاعات زیر می‌بایست درج شده باشد:
   • شماره بیمه‌نامه هوایی
   • نوع خسارت
   • محل وقوع حادثه
  2. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی اطلاعات نامه را در “دفتر اندیکاتور” ثبت می‌نماید.
  3. بازخوانی پرونده صدور: اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی اطلاعات موجود در بیمه‌نامه هوایی مرتبط را بررسی می‌نماید.
  4. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی نامه‌ای‌ مبنی بر تکمیل مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی به پرونده خسارت به بیمه‌گزار ارسال می‌کند.
   مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده شامل موارد زیر می‌باشد:
   • گواهی COFA هواپیما
   • گواهی ثبت هوایی
   • کپی گواهینامه خلبان و کمک خلبان
   • گواهی فنی هواپیما
   • لیست مسافران (درصورتیکه هواپیما مسافربر باشد)
   • گزارش خلبان
   • گزارش بخش فنی هواپیمایی
   • گزارش سازمان هواپیمایی کشوری
  5. رئیس اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، طی نامه‌ای به یکی از شرکت‌های پیمانکار، درخواست اعزام کارشناس جهت بازدید از محل حادثه را ارسال می‌نماید.
  6. کارشناس فنی به همراه یکی از کارشناسان اداره از محل بازدیدی به‌عمل آورده، گزارش و عکس‌های گرفته شده را به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی تحویل می‌دهد.
  7. پس از تکمیل مدارک و بررسی گزارش، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی “فرم صورت محاسبه خسارت بیمه هواپیما” را تکمیل می‌کند.
   در صورتی‌که بیمه‌گزار حق‌بیمه را طبق توافق‌های به عمل آمده، پرداخت نکرده باشد، بیمه‌نامه از اعتبار ساقط است و خسارتی پرداخت نخواهد شد.
  8. براساس فرم صورت محاسبه خسارت بیمه هواپیما، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی “حواله خسارت بیمه هوایی” را صادر کرده و اطلاعات آن را در “دفتر اندیکاتور” ثبت می‌نماید.
   حواله خسارت بیمه هوایی در 5 نسخه زیر توزیع می‌شود:
   • یک نسخه در اختیار بیمه‌گزار قرار می‌گیرد.
   • یک نسخه به اداره کل حسابداری و آمار ارسال می‌گردد.
   • سه نسخه در بایگانی اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی قرار می‌گیرد.
  9. بعد از تحویل حواله خسارت بیمه هوایی به بیمه‌گزار، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی “رسید دریافت چک” را تکمیل و به بیمه‌گزار جهت مهر و امضا تحویل می‌دهد.
   این رسید در چهار نسخه زیر تهیه می‌شود:
   • نسخه اول برای بیمه‌گزار
   • نسخه دوم برای اداره کل حسابداری و آمار
   • نسخه سوم و چهارم برای بایگانی در اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی
  10. بیمه‌گزار رسید دریافت چک را در شرکت یا سازمان خود ممهور به مهر و امضای مجاز می‌نماید.
  11. بیمه‌گزار یک نسخه از حواله خسارت را به همراه رسید دریافت چک به اداره ‌کل حسابداری و آمار جهت دریافت چک تحویل می‌دهد.
  12. پس از صدور چک به مبلغ خسارت، بیمه‌گزار چک را از اداره کل حسابداری و آمار دریافت می‌کند.
  13. در پایان ماه، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی اطلاعات خسارت را در برنامه اطلاعاتی سامان ثبت می‌کند.
   در صورتی‌که پرونده خسارت قابل جبران باشد (قابل ریکاور شدن باشد)، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، پرونده را جهت ریکاوری به دفتر حقوقی و امور قراردادها ارسال می‌نماید
کارشناسی حادثه
هنگام تنظیم صورتجلسات بازدید از مورد بیمه نامه ها ی هواپیما مراتب زیر می بایستی کاملاً مد نظر قرار گیرند:

 • کارشناسی باتوجه به میزان خسارت وارده و در حدود اختیارات انجام شود. چنانچه میزان خسارت وارده بیشتر از اختیارات پیش بینی و برآورد گردید، صرفاً نسبت به تهیه صورتجلسه مقدماتی اقدام و بازدید نهایی موکول به اعزام کارشناس منتصب از سویمدیریت بیمه های باربری خواهد بود.
 • با توجه به نوع بیمه و خسارت وارده، کارشناسی در حدود تخصص و توان فنی کارشناس (اعم از کارمندان شرکت یا کارشناسان فنی آزاد که الزاماً بایستی با دفتر حقوقی شرکت و ازطریق شورای فنی قرارداد تنظیم نموده باشند و یا کارشناسان آزاد دادگستری و یا شرکت های مستقل و معتبر بین المللی) باید انجام شود.

تبصره: تنها آن دسته از کارشناسان آزاد (متخصص و غیر شاغل در شرکت) مجاز به انجام کارشناسی برای شرکت و دریافت حق الزحمه می  باشند که حکم کارشناسی آنان قبلاً توسط شورای فنی برای آنان صادر و به ادارات و شعب مربوطه ابلاغ گردیده باشد. بنابراین استفاده از کارشناسان فاقد حکم کارشناسی، از وجاهت قانونی لازم برخوردار نبوده و نمی  تواند منشأ رسیدگی به خسارات صورتجلسه شده قرار گیرد.

 • صورتجلسه کارشناسی به منظور تسهیل در امر کارشناسی و رسیدگی به پرونده  های خسارت، فرم صورتجلسه پیوست حاوی حداقل اطلاعات مورد بیمه خسارت دیده و فرم گزارش ارسال می  گردد. بدیهی است در صورت ضرورت درج اطلاعات اضافی در این رابطه در متن صورتجلسه و یا حتی در گزارش کارشناسی مربوط نیز حایز اهمیت خواهد بود.
  • در صورتی  که میزان خسارت از حدود اختیارات آن واحد خارج بوده ضمن تنظیم صورتجلسه بازدید مقدماتی مراتب را سریعاً به مدیریت بیمه باربری اعلام نموده تا تصمیم و اقدام مقتضی انجام پذیرد؛
  • دسترسی کارشناس به سوابق بیمه نامه و اطلاعات مندرج درآن قبل از انجام کارشناسی از اهمیت ویژه  ای برخوردار است، لذا ضروری است حتماً قبل از انجام کارشناسی سوابق مورد بیمه و شرایط بیمه  نامه مربوط به طور دقیق مورد مطالعه و در صورت احراز تعهد شرکت با توجه به نوع خسارت وارده و همچنین وصول حق بیمه بازدید صورت پذیرد؛
  • امر کارشناسی می  بایستی حداکثر سه روز پس از دریافت اعلام خسارت بیمه  گزار انجام پذیرد. در صورت عدم آماده بودن مورد بیمه جهت بازدید و یا هر علت دیگری که منجر به انجام کارشناسی نگردد، مراتب می  بایستی در اسرع وقت کتباً به بیمه  گزار و یا اداره متقاضی کارشناسی اعلام شودد. ضمن آنکه در اعلام مراتب به بیمه  گزار باید صریحاً قید شود که اعلام خسارت بعدی ایشان، معیار رسیدگی به پرونده خسارت خصوصاً مدت اعتبار بیمه نامه قرار خواهد گرفت؛
  • علت و چگونگی خسارت و میزان آن باید به صورت صریح و واضح در صورتجلسه کارشناسی توضیح داده شود، لذا مقتضی است از درج توضیحات مبهم و نامفهوم خودداری گردد.
  • در صورتی که میزان خسارت کالای مورد بیمه و یا بخشی از آن  100% تشخیص داده شد، بازیافتی مورد بیمه به شرکت سهامی بیمه ایران تعلق خواهد داشت، درغیر این صورت وضعیت بازیافتی باید در صورتجلسه به طور واضح مشخص گردد.
  • در امر بازدید اولیه به منظور صدور بیمه  نامه، به موارد لازم توجه و چگونگی آن در گزارش درج گردد.پس از انجام کارشناسی در مورد بیمه  نامه  های صادره  سریعاً اصل صورتجلسه و گزارش کارشناسی مزبور را به ضمیمه نامه اعلام خسارت بیمه  گزار که حاوی مهر و شماره و تاریخ ورود به دبیرخانه شعبه باشد به شعبه مربوطه ارسال نمایند.