بیمه کشتی

حمل و نقل دریایی نسبت به سایر شیوه‌های حمل و نقل از قدمت بسیار بیشتری برخوردار بوده و به لحاظ حجم و مقدار کالای جابجا شده نیز دارای بیشترین سهم می‌باشد؛ به گونه‌ای که حسب آخرین آمار موجود حدود 90 درصد کالاها در تجارت بین‌المللی از طریق دریا حمل می‌گردد که این خود بیانگر اهمیت بسزایی است که بیمه‌های در میان سایر رشته‌های بیمه‌ای دارد.
این رشته مشتمل بر 3زیررشته می‌باشد که عبارتند از:

زیر شاخه های بیمه کشتی

بیمه مسئولیت مالکان کشتی در برابر اشخاص ثالث

بواسطه تهدید خطرات دریا و دریانوردی صاحبان کشتی طبق قانون مسئولیت همیشه مسئول حفظ سلامت افراد و اموال افراد می‌باشند. در این رابطه می توان پوشش های “بیمه مسئولیت دریایی” را طبق کلوز 344 انستیتو بیمه گران لندن به منظور حمایت از مالکان کشتی ارائه کرد.

بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی(بیمه H&M)

بیمه بدنه و ماشین‌آلات شناورها بر اساس کلوزهای طراحی شده توسط انستیتو بیمه‌گران لندن که در تمامی موسسات بیمه‌ای معتبر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند شامل:

  • – کلوز 280 ( زمانی ) تمام خطر یا ALL Risks. خسارتهای جزئی + خسارت کلی یا Total Loss+ 3/4 مسئولیت تصادم + زیان همگانی + هزینه نجات
  • – کلوز 284 ( زمانی ) خسارت کلی یا Total Loss+ 3/4 مسئولیت تصادم + زیان همگانی + هزینه نجات
  • – کلوز 289  ( زمانی ) خسارت کلی یا Total Loss+ هزینه نجات
  • – کلوز 346 ( زمانی ) تمام خطر یا ALL Risks. خسارتهای جزئی + خسارت کلی یا Total Loss+ 4/4 مسئولیت تصادم + زیان همگانی + هزینه نجات. مخصوص کشتی های صیادی.

 

بیمه مسئولیت سازندگان شناورها

این نوع بیمه مسئولیت سازندگان و تعمیرکنندگان کشتی‌ها در یارد تعمیراتی و شرکت های ساخت کشتی تحت پوشش قرار می‌دهد.

دانلود فرم پیشنهاد کشتی

درخواست بیمه کشتی

ما دوست نداریم شما ضرر وزیان کنید.

خیلی از افراد بخاطر فراموشی تمدید بیمه دچار ضرر وزیان شدند.

اطلاعات بیمه خود را در کادر زیر ثبت کنید تا در قبل از زمان تمدید شما را مطلع کنیم.

فرم یادآوری تمدید بیمه نامه

  • YYYY slash MM slash DD