بیمه مسئولیت حرفه ای

در هر شغل و حرفه ای که باشید نسبت به جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث ، کارکنان و کارگران که ناشی از قصور یا حوادث حین کار باشد و منجر به صدمات جسمانی و جانی شود، مسئول هستید. این بیمه مسئولیت مدنی شما را در مقابل اشخاص ثالث ،کارکنان، تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد.  به موجب این بیمه‌، غرامت فوت و نقص عضو  در حد دیه و همچنین هزینه پزشکی آنان قابل پوشش می‌باشد.
رشته بیمه مسئولیت حرفه ای مشتمل بر چندین زیررشته می‌باشد که عبارتند از:

انواع بیمه های مسئولیت حرفه ای

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

موضوع بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان عبارت است از جبران خسارت بدنی وارد به بیماران که ناشی از مسئولیت پزشک به علت اشتباه، غفلت یا قصور وی در انجام خدمات حرفه‌ای به وقوع پیوسته باشد. بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان بر اساس قانون مسئولیت مدنی و قوانین و مقررات نظام پزشکی کشور تهیه و تدوین گردیده است.

بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان

با توجه به ضرورت تامین حرفه‌ای پرستاران، ‌بهیاران، تکنسین‌های بیهوشی و اتاق عمل، تکنسین‌های رادیولوژی، سی‌تی‌اسکن وM.R.I و نیز کارشناسان و تکنسین‌های آزمایشگاه، نوارنگاری وC.S.R ، این بیمه به منظور جبران خسارات ناشی از مسئولیت پیراپزشکان صادر می‌شود.

بیمه مسئولیت حرفه ای مراقبین در منزل

این بیمه به منظور پوشش کلیه خسارات جانی ناشی از مسئولیت مراقبین در منزل صادر می‌شود.

حرفه ای دامپزشکان

این بیمه به‌منظور پوشش خسارت‌های مالی احتمالی ناشی از مسئولیت دامپزشکان برای افراد ثالث صادر می‌شود.

بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح / محاسب و ناظر ساختمان

این بیمه‌در جهت برقراری تأمین حرفه‌ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر ساختمان که در عضویت سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها، دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی و شماره امضاء شهرسازی از شهرداری می‌باشند، در برابر مالکین ساختمان‌ها، اشخاص ثالث (شامل همسایگان، عابرین و …) و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی،(جانی و مالی) عرضه شده است.

بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری

این بیمه به منظور پوشش مسئولیت خسارات مالی ناشی از مسئولیت وکلای دادگستری در قبال اشخاص ثالث صادر می‌شود.

بیمه مسئولیت فنی بیمارستان/داروخانه /درمانگاه / آزمایشگاه

مدیر فنی بیمارستان، درمانگاه و کلینیک مسئول مشکلات احتمالی است که در طول مراجعه بیمار به مرجع درمانی برای وی رخ می‌دهد. از این رو بیمه‌ مسئولیت مدنی مدیر فنی بیمارستان، درمانگاه، کلینیک به منظور پوشش خسارات جانی احتمالی ناشی از مسئولیت این مدیران طراحی شده است.

بیمه مسئولیت حرفه ای سردفتران و دفتریاران

این بیمه به‌منظور پوشش خسارت‌های مالی احتمالی ناشی از مسئولیت سردفتران و دفتریاران برای افراد ثالث صادر می‌شود.

بیمه مسئولیت نگهبانان مسلح بانک ها

بیمه مسئولیت نگهبانان مسلح بانک‌ها، کلیه خسارات جانی و مالی ناشی از خطرات نگهبانان مسلح بانک‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهد.

وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان

بیمه مسئولیت وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان  درآمد و خسارات احتمالی ناشی از هرگونه وقفه ای که در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان بوجود بیاید را تحت پوشش قرار می‌دهد.