بیمه حمل و نقل صادراتی

کالاهایی که توسط صادرکنندگان جهت عرضه در بازار جهانی به خارج از کشور ارسال می‌گردد، تحت عنوان بیمه‌‌های صادراتی تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرند و مبدأ آن ایران و مقصد کشور خارجی می باشد.

دانلود فرم پیشنهاد بیمه حمل و نقل صادراتی

درخواست بیمه حمل و نقل صادراتی