بیمه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان،این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار را در قبال کارکنان تحت پوشش قرار می دهد. بدین معنی که چنانچه در جریان انجام کار در محل کار، در اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گذار وارد آید و مسئولیت بیمه گذار( شخص حقیقی یا حقوقی )  در این ارتباط برای بیمه گر( شرکت بیمه ) محرز گردد، خسارت وارده جبران خواهد شد.

منظور از جبران خسارت در بیمه های مسئولیت در قبال کارکنان چیست ؟

 منظور از جبران خسارت بدنی ، شامل پرداخت هزینه های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت کارکنان می باشد.

چه کسانی می توانند بیمه مسئولیت در قبال کارکنان تهیه کنند؟

این بیمه نامه را کلیه اشخاص حقیقی و قوقی می توانند تهیه نمایند از جمله شرکت ها ، سازمان ها ، کارخانجات و کارگاه های که در امور تولید ، تعمیرات و خدمات فعال هستند و همچنین مجریان پروژه های عمرانی و ساخت و سازهای بناهای مسکونی و تجاری، صاحبان حرف و مشاغل که کارکنانی را تحت امر خود دارند.

در واقع هر شخصیت حقیقی و حقوقی که فرد یا افرادی را جهت انجام امور معین و مشخص تحت امر دارد، در مقابل کارکنان خود برای خسارت بدنی ناشی از سهل انگاری و قصور در نظارت و استفاده از وسایل بی حفاظ و معیوب در حین کار و ضعف اقدامات ایمنی مسئول است و این مسئولیت را می تواند بیمه نمایند.

منظور از حین انجام وظیفه در قانون تامین اجتماعی چیست؟

 ماده 60- حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد.

‌مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور‌کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد.

‌اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان‌بخشی واوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام‌وظیفه محسوب می‌گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد.
‌حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.

آیا نوع استخدام کارکنان رافع یا محدود کننده مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان می باشد ؟

ارتباط قراردادی فی مابین کارفرما و کارگر ( نوع استخدام ) رافع یا محدود کننده مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان در خصوص غرامت های ناشی از حوادث کار نمی باشد.

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان مسئولیت کارفرما را درقبال چه قشر از کارکنان تحت پوشش قرار می دهد ؟

این بیمه نامه کلیه کارکنان شاغل را اعم از رسمی و پیمانی ، روز مزد، قراردادی که بصورت تمام وقت یا پاره وقت در پروژه مورد بیمه فعالیت دارند را تحت پوشش بیمه ای دارد.

آیا کارفرما الزامی برای اعلام اسامی کارکنان خود دارد ؟

در این بیمه نامه با توجه به ماهیت پروژه مورد بیمه ، چنانچه کارکنان بیمه گذار متغییر باشند الزامی برای متقاضی بیمه ، جهت ارائه اسامی کارکنان به بیمه گر نمی باشد. مگر در مواردیکه با توجه به نوع کار، بیمه گذار از کارکنان ثابت استفاده می نماید و ارائه اسامی پرسنل تحت امر و همچنین تغییرات احتمالی آنان برای بیمه گذار مقدور باشد.

در مجموع اینگونه نتیجه گیری می گردد که صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی در برابر کارکنان ، بدون ذکر اسامی کارکنان و تعریف کامل پروژه مورد بیمه و محدوده ان میسر است.

با توجه به موارد فوق الذکر، اساسا این بیمه نامه بدون ذکر اسامی بیمه شدگان صادر می گردد و لذا جهت فراهم شدن امکان کنترل موضوع، برای هر پروژه خاص یک بیمه نامه صادر می گردد و مشخصات موضوع کار و مدوده مل کار بایستی به دقت در شرایط خصوصی بیمه نامه درج گردد و پوشش بیمه ای مشخص به ان موارد از وادثی است که ناشی از اجرای کار در مل مورد بیمه اتفاق افتاده باشد.

بطور مثال :

احداث یک ساختمان با کل زیر بنا 4000متر مربع و در شش طبقه به نشانی ……..

اداث شبکه فاضلاب به طول ده کیلومتر با عمق چاه های  از 5 متر الی 8 متر و ابعاد کانال 2*2 متر مربع به نشانی ……….

یکی از نکات بسیار مهم این بیمه نامه عبارت است از تحت پوشش قرار دادن کلیه کارکنان شاغل در پروژه علیرغم اینکه مستقیما جز کارکنان تحت امر بیمه گذار نباشد.

در اکثر پروژه ها کارفرما یا صاحب کار تمام امور پروژه را راسا انجام نمی دهد و این امر دلایل متعددی دارد از جمله تخصصی بودن کارها و یا مسائل اقتصادی و…. به هر حال موارد زیادی است که مارفرما انجام کار را به پیمانکاران مختلف واگذار می نماید و لذا پیمانکاران فرعی نیز درانجام پروزه حضور دارند. همانگونه که فعالیت های این مجموعه در ارتباط با یکدیگر هستند و مسئولیت های آنان در برابر کارکنان نیز مرتبط با یکدیگر است و تبعا عملکرد و مشکلات هریک در کل امور موثر است و همانگونه که جنبه های مثبت آن موجب پیشرفت کار است به همین منوال حوادث ناگواری برای هریک از نامبردگان معضلی برای پروژه مورد بیمه ایجاد خواهد نمود.

احداث یک ساختمان مسکونی چهار طبقه لزوما در مرحله اول نیاز به تهیه مجوز تخریب از شهرداری و سپس تهیه نقشه بنا جدید و تعیین مهندس ناظر دارد . در هنگام تخریب بنا موجود و گود برداری قرارداد جداگانه منعقد می گردد برای نصب اسکلت قرارداد جداگانه والی آخر و نیز بخش هایی از کار مانند نگهبان ساختمان ، کارگر ساده راساً کارکنان تحت امر شخص احداث کننده ساختمان می باشند و البته چه بسا این قرارداد ها شفاهی و یا یک نوشته دست نویس معمولی باشد.

در اینگونه موارد در صورتیکه حادثه ای ناگوار پیش آید بای مثال کارگری از ارتفاع سقوط و فوت نماید در اکثر مواقع صاحبکار معمار، مهندس ناظر در برابر زیان دیده مشترک مسئول می باشند و بایستی زیان وارده را جبران نمایند و از طرفی دیگر صرفنظر از اینکه مسئول حادثه کدامیک از اشخاص یاد شده می باشند و یا هر کدام چند درصد مسئول هستند در هر حال اتفاق ناگواری اتفاق افتاده که عواقب ان متوجه پروژه مذکور می باشد.

چه پروژه هایی عامل آغازین شکل گیری و تدوین و توسعه این بیمه نامه بوده است ؟

از زمینه های توسعه این بیمه نامه ، پروژه های ساختمانی هستند که در واقع عامل آغازین شکل گیری و تدوین این بیمه نامه نیز می باشند.

احداث بناهای مسکونی و تجاری ، پروژه های عمرانی شامل سد سازی ، راه سازی ،شبکه جمع آوری فاضلاب و شبکه  آب رسانی ، کارخانجات تولیدی ، کارگاه های تولیدی و حتی انبارها و فروشگاه ها و…. بازار هدف این بیمه نامه می باشند.

بیشترین خطرات احتمالی که کارکنان را در پروژه های ساختمانی تهدید می نمایند کدام است ؟

در کارهای ساختمانی بیشترین خطرات احتمالی که کارکنان را تهدید می نماید عبارتند از سقوط از ارتفاع کارکنان ، سقوط و پرتاب شدن مصالح ساختمانی بر روی کارکنان ، خفگی کارکنان در فر چاه ، صدمه دیدگی در پی کنی و ایجاد ستون ها ، صدمه دیدگی اعضا بدن ین کار با بالابر و جرثقیل و تاورکرین و…..که هر کدام از حوادث شرح داده شده ممکن است به فوت ،نقص عضو و همچنین جر اعضا بدن گردد که مستلزم تامین هزینه معالجات و همچنین پرداخت دیه وارث توسط بیمه گذار خواهد بود.

در بخش فعالیت های ساختمانی، ارائه اسامی کارکنان امکان پذیر نیست و اکثرا از کارگران به صورت روزانه و یا هفتگی و یا کارگران فصلی استفاده می گردد و حتی موارد ی دیده شده که کارگری فقط برای چند لحظه و یا چند ساعت در محل جهت انجام کار خاصی حضور خواهد یافت.

مهمترین نگرانی کارفرمایان و دست اندرکاران پروژه برای حوادث احتمالی برای کارگران چیست؟

برخورد قاطع مراجع محترم قضائی و همچنین وزارت کار با هر گونه سهل انگاری و بی مبالاتی احتمالی دست اندرکاران پروژه ها موجب نگرانی دست اندرکاران پروژه برای حوادث احتمالی برای کارگران و طرح موضوع در مراجع قضائی می باشد. که امکان گرفتاری کارفرما و ایجاد وقفه و کندی در اجرای پروژه گردد و کارفرما محتمل زیان های سنگینی از این ناحیه گردد.

چه مشکلاتی معمولا برای مسئولین پروژه ها در زمان وقوع حوادث ایجاد می گردد ؟

پیامدهای مالی و گرفتارهای قضایی و اداری ناشی از حوادث ناگوار که مشکلاتی را برای کارفرمایان و مسئولین پروژه ایجاد می نماید.

آنچه در این بیمه نامه مورد تاکید است سهولت و روانی در ارائه خدمات بیمه ای است و ایجاد زمینه مساعد برای جلوگیری از طرح موضوع در مراجع ذیربط می باشد.

چگونه می توان حقوق قشر محروم جامعه را در حوادث احتمالی جبران نمود؟

یک از نکات تهیه این بیمه نامه جبران صدمات جسمانی کارکنان است که در بخش های مختلف مشغول به کار می باشند و بر اثر حوادث دچار صدماتی می گردند. ولیکن به دلیل عدم آگاهی نامبردگان به قوانین و عدم توانائی آنان در پیگیری قانونی، موضوع بدون جبران می ماند. که با حضور موثر و آگاهانه این بیمه نامه، گام قابل قبولی در حمایت از حقوق قشر محروم جامعه فراهم گردیده است.

در بیمه مسئولیت خسارت به چه کسی پرداخت می گردد؟

در بیمه های مسئولیت خسارت همواره به شخص ثالث زیان دیده و یا ذی الحقوق او پرداخت می گردد. در مورد هزینه های پزشکی توسط بیمه گذار و ارائه اصل مدارک و صورت ساب های معالجات انجام شده هزینه های پزشکی در وجه بیمه گذار که انان را انجام داده است پرداخت می شود.  

قوانین مرتبط با بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

مواد قانونی مرتبط با بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان کدام است ؟

قانون کار

ماده 85 : برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری های حرفه ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می شود، برای کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.

تبصره: کارگاه های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می باشند.

آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار 

ماده 91 : کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل های مربوطه کارگاه می باشند.

ماده 95 : مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده 85 این قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است.

تبصره 1 : کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده 85 این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن را از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می گردد ثبت و مراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.

تبصره 2 : چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده 85 این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید، کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رأی هیأت حل اختلاف نافذ خواهد بود.

قانون مدنی :

ماده 328 ـ هرکس مال غير را تلف کند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينکه از روي عمد تلف کرده باشد يا بدون ‌عمد و اعم از اينکه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب‌ کند ضامن نقص قيمت آن مال است‌.

ماده 331 ـ هرکس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن‌ بر آيد.

ماده 332 ـ هرگاه يک نفر سبب تلف‌ مالي را ايجاد کند و ديگري مباشر تلف‌ شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر اينکه ‌سبب‌، اقوي باشد بنحوي که عرفا اتلاف مستند به او باشد.

قانون مسئولیت مدنی :

ماده 1 : هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

ماده 12 : کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هائی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.

قانون تامین اجتماعی :

ماده۶۰ : حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد.
مقصود از حین انجام‌ وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام‌ مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان‌ و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت‌ بیمه‌شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام‌ وظیفه محسوب‌ می‌گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان‌ اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.

ماده 66 : در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده 50 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

تبصره 1 : مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود.

تبصره 2 : هر گاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان شخصاً کمک های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهد داد و شرکت های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

قانون مجازات اسلامی :

کتاب چهارم- دیات

بخش اول – مواد عمومی

فصل اول – تعریف دیه و موارد آن
ماده 448 : دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

ماده 449 : ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

فصل پنجم ـ مهلت پرداخت دیه

ماده 488 : مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر این که به نحو دیگری تراضی شده باشد:

الف. در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری

ب. در شبه عمد، ظرف دو سال قمری

پ. در خطای محض، ظرف سه سال قمری

تبصره: هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم له مکلف به قبول آن است.

ماده 490- درصورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد

ماده 492 : جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد، اعم از آن که به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن انجام شود.

ماده 538 : در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.

مادۀ 539: هرگاه مجنی‌علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضای او قطع شود یا آسیب بزرگ‌تری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین می‌شود:

الف – در صورتی که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگ‌تر ثابت می‌شود.

ب – در صورت تعدد صدمات، چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگ‌تر ثابت می‌شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگ‌تر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگ‌تر تداخل می‌کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می‌شود.

بخش دوم ـ مقادیر دیه

 فصل اول ـ دیه نفس

 ماده 549- موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضاییه به تفصیل براساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود.

ماده 550 : دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.

ماده 554 : بر اساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می گردد.

ماده 555 : هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو در ماه های حرام «محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیر عمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می گردد، سایر مکان ها و زمان های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.

تبصره: معیار شروع و پایان ماه های حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می رسد.

ماده 556 : در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می شود نیز این حکم جاری است.

ماده 560 : دیه زن و مرد در اعضاء و منافع آن کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می یابد.

ماده 562 : در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد.

 

تخفیف های بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

تخفیف نقدی

درصورت پرداخت نقدی حق بیمه 10% تخفیف اعمال خواهد شد .

تخفیف عدم خسارت

در زمان تمدید بیمه نامه هایی که در سال اول فاقد سابقه  خسارت بوده باشند در سال اول 10% و در سال دوم و به بعد 20% تخفیف عدم خسارت اعمال خواهد شد .

تخفیف ارائه اسامی کارکنان

امکان صدور این بیمه نامه بمسئولیت کارفرما در قبال کارکنان بصورت بی نام وجود دارد.ولیکن اگر کارفرما اسامی پرسنل خود را به بیمه گر (شرکت بیمه) ارایه نماید  می تواند از ده درصد تخفیف ارائه اسامی کارکنان در مبلغ ق بیمه بهره مند گردد. نکته بسیار مهم :

در زمانی که بیمه نامه بصورت با نام صادر می گردد، لازم است در طول مدت بیمه نامه هرگونه تغییرات احتمالی در لیست اسامی کارکنان به اطلاع بیمه گر رسانیده شود. در غیر اینصورت بیمه گر هیچگونه تعهدی نسبت به جبران خسارات وارده به کارکنانی که اسامی اشان در لیست ارسالی نبوده است و جز کارکنان بیمه گذار می باشند نخواهد داشت .

تخفیف در صورت افزایش فرانشیز

فرانشیز عبارت است از درصدی خسارت که بیمه گذار متقبل می شود . در این بیمه نامه فرانشیز اعمال نمی گردد چنانچه بیمه گذار بخواهد در مبلغ ق بیمه تخفیفی داشته باشد می تواند درصدی از خسارت را به عنوان فرانشیز قبول نماید لذا  با پذیرش فرانشیز از سوی بیمه گذار بدلیل کاهش تعهدات بیمه گر(شرکت بیمه ) تخفیف هایی به شرح زیر اعمال می گردد.

فرانشیز   تخفیف

5%        3%

10%       5%

15%      8%

20%      10%

25%      13%

انواع بیمه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی

کلیه کارفرمایان نسبت به جبران خسارات وارده به کارکنان و کارگران (تمامی کارکنان شاغل در محدوده کارگاه – اعم از کارگران ایرانی و غیرایرانی) که ناشی از حوادث حین کار باشد و منجر به صدمات جسمانی و جانی شود، مسئول هستند. این بیمه‌ مسئولیت مدنی بیمه‌گذار را در مقابل کارکنان، تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد.

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان عمرانی

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ناشی از اجرای پروژه های عمرانی

در این بیمه نامه، مسئولیت مدنی بیمه‌ گذار در مقابل کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. بدین معنی که چنانچه کارکنان در حین انجام کار، در محل معین و به دستور کارفرما دچار خسارت بدنی گردند و مسئولیت کارفرما همچنین محرز گردد خسارت وارده جبران می شود که شامل خسارتهای بدنی(فوت، نقص عضو و هزینه‌ های پزشکی) است.

این بیمه نامه را تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی شامل مالکان و صاحبان و نیز مجریان پروژه های عمرانی و ساخت و ساز بناهای مسکونی و تجاری و . . . می‌توانند تهیه کنند.

این بیمه نامه تمامی کارکنان شاغل مشتمل بر رسمی، پیمانی، روزمزد، قراردادی که به صورت تمام وقت و یا پاره‌وقت در محل مورد نظر فعالیت دارند را تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌دهد.

در این بیمه نامه تمامی پرسنل تحت امر کارفرما یا پیمانکار در قبال خسارات بدنی شامل غرامات فوت، نقص عضو و هزینه پزشکی، در صورت وقوع حوادث در محیط کارگاه و بر پایه نیروی کار و نوع فعالیت، تحت پوشش قرار می‌گیرند.

منظور از پروژه های عمرانی؛ پروژه هایی هست که اجرای آن نیاز به دریافت پروانه ساخت از شهرداری نداشته و تابع قوانین و مقررات دیگری است. این پروژه ها عمدتاً جنبه کلان و ملی داشته، دارای ردیف بودجه بوده و دارای کارفرما ویا صاحبکار جداگانه‌ای است و اجرای آن توسط پیمانکار صورت می‌پذیرد. بطور مثال پروژه های خطوط لوله نفت و گاز، تونل سازی، سد و پل سازی، شبکه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال نیرو و امثال هم را می‌توان در قالب پروژه های عمرانی قرارداد.

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان مشاغل ( خدماتی ، صنعتی ، تجاری )

جراحات بدنی و صدمات ناشی از کار یا حین انجام وظیفه ،امری اجتناب ناپذیر است و کارکنان هر سازمانی با هر نوع فعالیت اقتصادی ، در معرض وقوع سوانحی از این دست قرار دارند .

قوانین کار و مجازات های اسلامی کشورمان مسئولیت های بالقوه سنگینی را به صورت تکلیفی در زمینه جبران غرامت صدمات وارد به کارکنان متوجه کارفرمایان می کند از سوی دیگر بیمه سازمان تامین اجتماعی مجموعه ای از پوشش های عمر و حادثه و درمان و بازنشستگی است که منافع آن منحصرا به کارکنان تعلق داشته و به هیچ وجه با هدف جبران غراماتی که مسئولیت آن بر عهده کارفرمایان قرارمی گیرد طراحی نشده است .

در بیمه مسئولیت کارفرما ، مسئولیت مدنی کارفرمایان ناشی از حوادثی که به موجب قصور و اهمال آنان به کارکنان تحت امر وارد آید و کارفرما مسئول جبران آن شناخته شود،تحت پوشش بیمه ای قرار میگیرد.

بدین معنی که چنانچه در جریان انجام کار در محل ،در اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گذار وارد آید و مسئولیت بیمه گذار در این ارتباط توسط بیمه گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد.

منظور از جبران خسارت بدنی،شامل پرداخت هزینه های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت کارکنان می باشد.

از آنجائیکه ارتباط قراردادی بین کارفرما و کارگر(نوع استخدام) رافع یا محدود کننده مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان در خصوص غرامتهای ناشی از حوادث کار نمی باشد،این بیمه نامه کلیه کارکنان شاغل را اعم از رسمی ،پیمانی،روزمزد،قراردادی که بصورت تمام وقت یا پاره وقت در محدوده مورد بیمه فعالیت دارند را تحت پوشش بیمه ای دارد.

در این بیمه نامه با توجه به ماهیت فعالیت مورد بیمه،چنانچه کارکنان بیمه گذار متغیر باشند ارائه اسامی پرسنل و همچنین تغییرات احتمالی آنان برای بیمه گذار مقدور نمی باشد.

در مجموع اینگونه نتیجه گیری می گردد که صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی در برابر کارکنان،بدون ذکر اسامی کارکنان و با تعریف کامل محدوده زمانی و مکانی مورد بیمه میسر است. با توجه به موارد ذکر شده، اساسا این بیمه نامه بدون ذکر اسامی بیمه شدگان بصورت بی نام صادر می گردد .