بیمه مهندسی ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران

این بیمه نامه ماشین آلات و تجهیزاتی از قبیل لودر، بولدوزر، جرثقیل، تاورکرین و مانند آن را که پیمانکاران جهت اجرای پروژه از آن بهره می برند را تحت پوشش قرار می دهد.

دانلود فرم پیشنهاد بیمه مهندسی ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران